Mimiburza.cz - podmínky registrace

Závazné podmínky pro používání služeb inzertního serveru Mimiburza.cz


I. Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání webu Mimiburza.cz a je povinen je dodržovat každý, kdo služby serveru Mimiburza.cz používá.

II. Mimiburza.cz je inzertní server provozovaný Alexandr Zlesák - AZ Computers (IČ: 701 632 78), dále jen Provozovatel.

III. Uživatelem je každá osoba, která server používá a při využívání služeb tohoto serveru přistoupila k těmto podmínkám. Nebo každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje..

IV. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží soukromých osob a firem. Firma může nabízet své zboží neopakovaně. Nesmí se zde zveřejňovat inzeráty na jiné webové stránky či firmy.

V. Služby serveru Mimiburza.cz jsou poskytovány zdarma. Zvýraznění inzerátu a uveřejnění v Top inzerátech je zpoplatněno.

VI. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit inzerát, případně inzerát smazat z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy.

VII. Provozovatel má právo smazat inzerát, který je odporuje podmínkám serveru Mimiburza.cz

VIII. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za inzerované zboží ani jejich prodej, nákup atd. Provozovatel nepřebírá žádné záruky.

IX. Provozovatel není odpovědný za zneužití osobních dat uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

X. Provozovatel není odpovědný za činnost uživatelů služeb Mimiburza.cz. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

XI. Provozovatel není odpovědný za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikly v souvislosti s používáním služeb Mimiburza.cz. Není odpovědný za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Mimiburza.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

XII. Provozovatel věnuje maximální úsilý na eliminaci veškerých možných rizik, která by při řádném používání služby Mimiburza.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

XII. Provozovatel je oprávněný bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat.

XIV. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Mimiburza.cz nabízí.

XV. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

XVI. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Pravidla AUKCÍ:


Aukci může uspořádat pouze registrovaný uživatel serveru MimiBurza.cz. Výši vyvolávací ceny, termín ukončení a výši příhazu určuje vyhlašovatel aukce. Po otevření aukce nelze měnit termín ukončení. Aukce lze zrušit do doby prvního přihozu.


Do aukcí je možno vkládat inzeráty pouze s vyobrazením současného stavu s detailním popisem zboží. Je zakázáno dražit zboží bez fotografií nebo jen s ilustrační fotografií.


Vítězem aukce se stává uživatel s nejvyšší nabídkou podanou do konce časového intervalu aukce. Nebo ten, který dosáhne hodnoty "cena kup ihned".


Podvodné příhozy jsou zakázány. V případě prokázaného podvodného příhazu bude aukce ukončena a účet uživatele zablokován.


Příhozy, které budou nižší než vyvolávací cena jsou neplatné.


Je zakázáno zvyšovat vyvolávací cenu v průběhu aukce. Snížit cenu je povoleno.


Vydražená cena je pro obě strany závazná. Vítěz aukce je povinnen odebrat vydražené zboží a zároveň prodejce je povinnen dodat zboží za výslednou cenu aukce. Za nesplnění těchto podmínek hrozí uživateli zrušení účtu a znemožnění přístupu na MimiBurzu.cz


Po ukončení aukce je uživatel povinnen aukci smazat.


Počet vložených aukcí není omezen.


Vyhledávání
V inzerátech V aukcích
Ve fóru V uživatelích

Vyhledat podle ID inzerátu


ID:

Krby |  Infrapanely |  Vozíky Jeník |  Vysoušení zdiva |  Holandský nábytek |  Projekty rodinných domů |  Sanace zdiva úsporně |  Vysokozdvižné vozíky Belet |  Servis vysokozdvižných vozíků |  Infratopení |  Palety, euro palety |  Krbová kamna KRBEX |  Krby KRBEX |  Durisol | Infra panel Ecosun 100 K bílý | Docházkový systém | Chráněná dílna | Náhradní plnění | Jídelní stoly | Jídelní židle | Opravy vstřikovačů |  Velká nabídka rustikálního nábytku |  Rodinné domy |  Kvalitní projekty rodinných domů